New Bethel (Sedalia) Smithton Missouri


Smithton, MO

Pastor(s)

Deborah Galey

Location

205 West Clay Street
Smithton MO 65350

Mailing Address

205 West Clay Street
Smithton MO 65350

Service Times

Main Service Time
9:00am Sundays

 

view in Google